top of page
Abstract Room

About

HCw, Hà Chu works, là "sản phẩm của Hà Chu".

Tại đây bạn sẽ tìm thấy podcast, phỏng vấn, bài viết chủ yếu xoay quanh chủ đề F&B và Marketing được thực hiện bởi Hà Chu (và trong tương lai không gần là của đội ngũ những người đồng chí hướng với HCw)

Nói là "chủ yếu" vì HCw sẽ có 20% nội dung về tâm sự và cuộc sống. Bạn biết đấy, những thứ không xoay quanh sự nghiệp, những thứ khiến chúng ta bớt khô khan và bớt tham vọng. 

Hà Chu là ai?

Là một người biết rằng lớn lên mình phải làm quảng cáo khi xem TVC của Phô mai Con Bò Cười năm 5 tuổi. Tính đến 2021, cô làm marketing trong ngành F&B cũng đã được 8 năm, và có nhiều thành công sự nghiệp nhất trong ngành này (mời bạn xem thêm tại cooked.vn nếu tò mò, đây là học viên về Kinh doanh và Marketing ngành F&B do cô sáng lập).

Cá nhân cô khi lớn lên thì thích viết quảng cáo cho cảm xúc nhiều hơn – bên cạnh F&B là thời trang, đời sống, và những tâm sự suy nghĩ thường ngày. 

Contact Us

Thanks for submitting!

  • Black SoundCloud Icon
  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
bottom of page